[ начало ] [ печат ]
   


    JVC BULGARIA
DIR.BG
NEWS.DIR.BG
JOB.BGBORSA.COM
OFFICE.BG
БАНЕРИ
 
посетете JOB.BGBORSA.COM


Клиент

  • Известна повече със първият си адрес (Job.dir.bg) CM Трудова Борса е собствен проект на NOXIS

Цел

  • Създаване на място, където бързо и по удобен начин да предложите или да намерите работа
  • Поддържане на база от актуални оферти

Решение

  • Всички проблеми са решени на базата на PHP и MySQL, за Linux платформа

Резултат

  • Проектът стартира през Февруари 2000
  • Една от първите трудови борси в българското интернет пространство
  • За кратък период от време CM Трудова Борса стана един от най-посещаваните сайтове за работа в България
дата на пускане - Февруари 2000 статус - функциониращ [ job.bgborsa.com ]

 
[ за нас ][ услуги ][ решения ][ изградено ][ цени ][ контакт ]